Vi är en ekonomisk förening som startades år 2000 i Klippan. Våra medlemmar har omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar och genom vårt engagemang ökar vi deras möjligheter att leva som andra. 

Vår uppgift är att erbjuda olika tjänster som ökar våra medlemmars självständighet och minskar deras beroende av offentlig styrning.

Medlemstjänster

Vi är en liten förening och kan därför arbeta mycket nära våra medlemmar. Servicen från föreningen är alltid individuellt anpassad utifrån medlemmens enskilda behov.

Nedan kan du läsa om våra 3 största medlemstjänster.

Vi vet att det ofta är en utmanande process att navigera genom det administrativa och byråkratiska systemet. Därför hjälper vi våra medlemmar, deras anhöriga och gode män att ansöka om bistånds- och LSS insatser samt andra ersättningar och tjänster som medlemmarna har rätt till på grund av sina funktionsnedsättningar.

Vi arbetar också med att säkerställa att insatserna fungerar effektivt och leder till en ökad självständighet för varje medlem. Genom regelbunden utvärdering och anpassning av insatserna strävar vi efter att skapa en meningsfull och inkluderande miljö för våra medlemmar.

För närvarande erbjuder vi boende till fyra av våra medlemmar och vi är stolta över att kunna ge dem en trygg hemmiljö. Vårt fokus är att skapa en positiv och inkluderande atmosfär där våra medlemmar kan trivas och känna sig hemma.

Vårt boendealternativ är omsorgsfullt utformat för att möta våra medlemmars individuella behov och önskemål.

Just nu erbjuder vi personlig assistans för våra medlemmar i Klippan. Vi har cirka 15 dedikerade personliga assistenter som arbetar tillsammans för att stödja och underlätta vardagen för två av våra medlemmar.

Letar du efter en ny assistansanordnare eller har du nyligen blivit beviljad assistans?

Kontakta då gärna oss för mer information om hur du kan få ett assistansupplägg som passar dig!